Belső gyártásellenőrzési rendszerA CE jelölési folyamat során az egyes termékekre vonatkozó követelmények teljesítése mellett az azt előállító szervezetre, a gyártóra is vonatkoznak további követelmények, amelyekről nem ajánlatos megfeledkezni!

Az alapszabály

A gyártónak meg kell hoznia minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a termék gyártása folyamatosan a műszaki dokumentációjának és a vonatkozó követelményeknek megfelelően történjen. 

A követelmény

Olyan belső irányítási rendszert kell kialakítani, ami biztosítja, hogy a CE jelölésre kötelezett termékek folyamatosan kielégítik az azokra vonatkozó előírásokat (és nem csak az esetleg bevizsgált példányok).

Az egyes direktívák, jogszabályok eltérő módon hívják ezt az irányítási rendszert. Esetenként belső gyártásellenőrzésként, üzemi gyártásellenőrzésként, vagy minőségbiztosítási rendszerként találkozhatunk vele. Egyes esetekben pedig csak körbeírják ezt, de nevet nem adnak neki.

Mit is jelent egy ilyen rendszer működtetése?

A gyártásellenőrzés a gyártó által végzett állandó belső gyártásfelügyeletet jelent.

A gyártó által alkalmazott valamennyi követelményt és előírást írásban kell rögzíteni, rendszerezett szabályok és eljárások formájában.

A gyártás-ellenőrzési dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőség biztosítását, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a termék teljesíti-e az előírt termékjellemzőket, és hogy a gyártás-ellenőrzési rendszer hatékonyan működik-e. 

Milyen megoldások jöhetnek szóba?

Az érintettek körében elsőként automatikusan az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer bevezetése merül fel. Ismert és széles körben elfogadott rendszer, mi azonban gyakran mást ajánlunk!

Miért? A tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy az ISO 9001-es minőségirányítási rendszerek valóban alkalmasak lehetnének erre a célra is, de valahogy nem túl praktikusak. Ennél egyszerűbb és gyakorlatiasabb módszerre van szükség, főleg mikró- és kisvállalati körben.

Kialakítottunk egy olyan modellt, amely mindazt tartalmazza, amit egy gyártásellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell, de annál semmivel se többet. A gyakorlatba könnyen átültethető, a dokumentációs igénye csekély, de mégis elegendő a termékek és az irányítási rendszer megfelelőségének bizonyításához. 

A gyártásellenőrzési rendszer alapmodellje

Az ábrán látható négy témakörhöz rendeltünk hozzá konkrét feladatokat, valamint dokumentum mintákat a szükséges feljegyzések elkészítéséhez:

BEGYE.jpg

 

A CE jelölésre kötelezett termékek előállításánál kötelező gyártásellenőrzési rendszerrel kapcsolatban az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk: 

  • Gyártásellenőrzési rendszer kialakítása, bevezetése
  • Korábban kialakított gyártásellenőrzési rendszer felülvizsgálata, fejlesztési javaslatok meghatározása
  • Képzés a gyártásellenőrzési rendszer kialakításáról, működtetéséről
  • Felkészítés az üzem és gyártásellenőrzés kijelölt szerv általi felügyeletére, értékelésére