Innováció menedzsmentMi az az „innováció”?

A Magyar Értelmező Kéziszótár definíciói:

 • Megújulási, átalakulási folyamat.
 • Új módszer(ek) kifejlesztése és alkalmazása: újítás.
 • Új termék(ek) bevezetése az áruforgalomba.

Az innovációirányítási rendszer szabvány, a CEN/TS 16555-1 definíciója alapján: „Az Egy új vagy jelentős mértékben fejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás) vagy folyamat, új marketingmódszer vagy új szervezeti módszer megvalósítása az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatok terén.”

A Wikipédiában található meghatározás: „Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet.”

Az „innováció” fogalma igen tág, rengeteg innovációval találkozhatunk munkánk során. A gyakorlatban mi a következő csoportosítást javasoljuk:

 • az, ami még nem volt, de most már (kialakulóban) van
 • az, ami már volt, de máshogyan felhasználva
 • az, ami már volt, de fejlesztve, átalakítva
 • az, ami már volt, eddig nem használtuk, de mostantól használjuk

A követelmények, lehetőségek és feladatok szempontjából nem mindegy, hogy melyik csoportba tartozó innovációról beszélünk!

Mi az az „innováció menedzsment rendszer”?

Az innováció menedzsment, vagy innovációirányítási rendszer a folyamatos innovációhoz szükséges minden tevékenységet felölel, hasonlóan az ISO 9001, vagy egyéb rendszerszabványokhoz (pl. ISO 14001, OHSAS 18001, stb.), függetlenül a szervezet méretétől vagy egyéb tulajdonságaitól. Jellemzően az alábbiakra ad elveket, szabályokat és eljárásokat:

 • –szervezeti összefüggések
 • –vezetői szerepek az innováció és az ezzel kapcsolatos teljes stratégia terén
 • –az innováció központú tervezés
 • –az innovációt elősegítő/motiváló tényezők
 • –az innovációirányítás folyamata
 • –az innovációirányítási rendszer teljesítményértékelése
 • –az innovációirányítási rendszer fejlesztése
 • –innovációirányítási módszerek

Az innovációirányítási rendszer modelljét a következő ábra szemlélteti a CEN/TS 16555-1 értelmezése alapján:

 InnovationManagementSystem.jpg

Az innovációs tevékenységek menedzselése összetett feladat, egy időben több fontos területet kell kontroll alatt tartani. Ezek tipikusan a következők lehetnek:

 • Jelenlegi termékek - A jelenleg forgalomban lévő termékek fenntartása, továbbfejlesztése
 • Közeljövő termékei – A forgalomba hozni kívánt termékek fejlesztése, bevezetésük előkészítése
 • Hosszabb távú (stratégiai) célokhoz kapcsolódó területek figyelemmel kísérése (pl. alapkutatások, technológia fejlődése, jövőbeni trendek…)
 • Stratégiai célokhoz kapcsolódó fejlesztések
 • Fejlesztések infrastruktúra és erőforrás igénye
 • Külső (szervezeten kívüli) kapcsolatok kiépítése, kezelése – a fejlesztésekkel kapcsolatban
 • Elért eredmények értékelése, szűrése (értékes és értéktelen elválasztása)

Kiknek javasolt az alkalmazása?

Világunk változásait követve egyértelmű, hogy a tartós üzleti eredményesség egyik meghatározó tényezője a folyamatos változások rugalmas követésének képessége, illetve egyre inkább a változásokkal egyidejű válaszadás.

A másik fontos tényező az új technológiai lehetőségek és az ezekkel párhuzamosan megjelenő (vevői) igények megragadása, kiaknázása.

Mindkét tényező nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot és némi kreativitást igényel.

Ezek alapján azt mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az innováció központú gondolkodásmódra minden gazdasági szereplőnek szüksége van!

Ahol jelenleg úgy tűnik, hogy semmi szükség innovációra azért fontos, hogy időben fel tudjanak készülni a várható változásra.

Ahol már érezhető ennek a szükségessége, esetleg már gyakorlat is van rá, ott azért fontos, hogy mindez rendszer szerűen, hatékonyan és hatásosan, azaz rutinból menjen.

A kimondottan innovatív vállalkozások, start up-ok esetén azért fontos, hogy elősegítse a folyamatosságot ,illetve a több lábon állást.

Milyen pozitív hatásokra számíthat az alkalmazója?

Az innovációirányítási rendszer kialakítása és bevezetése több előnyhöz is juttathatja az azt alkalmazó szervezetet:

 • az üzleti eredményeket javíthatja az innovációs lehetőségek tudatos feltárása és kiaknázása segítségével
 • fokozza a pozitív gondolkodásmód elterjedését – a lehetőségek keresése, kihasználása által
 • segít a kockázatok felmérésében és kezelésében
 • segíti a szervezeten belüli együttműködési kultúra kialakítását, megszilárdítását
 • értéket teremt a partnerekkel közösen végzett innovációból
 • erősíti a munkavállalók bevonását, a csapatmunkát
 • az innováció menedzsment rendszer működésének igazolása felhasználható egyes pályázatokban, növelheti a vevői bizalmat

Az innováció menedzsment rendszer megtervezésének, kialakításának első lépése az elvárt eredmények, hatások definiálása – így a ténylegesen elért eredmények könnyen értékelhetővé válnak!

Mi az a CEN/TS 16555-1 műszaki előírás?

Az MSZ CEN/TS 16555-1 Az innováció menedzselése - 1. rész: Innovációirányítási rendszer szabvány célja, hogy útmutatót adjon a szervezetek tudatos és rendszeres innovációirányítási gyakorlatainak, egy innovációirányítási rendszer (IMS) kereteinek megtervezéséhez, bevezetéséhez, fejlesztéséhez és fenntartásához.

Ez a szabvány egy többtagúra tervezett szabványcsalád első tagja. A következő „családtagok” kidolgozása van jelenleg folyamatban:

2. rész: Stratégiai információszerzés irányítása

3. rész: Innovációs gondolkodásmód

4. rész: A szellemi tulajdonnal való gazdálkodás

5. rész: Együttműködés-kezelés

6. rész: Kreativitásirányítás

7. rész: Az innovációirányítás értékelése

Miben tudunk segíteni?

 • Innováció menedzsment rendszer kialakítása, bevezetése
 • Működési auditok lebonyolítása
 • Innováció menedzsment rendszer működésének igazolása (pl. pályázatokhoz, vagy vevői bizalom fokozása érdekében)
 • Ötletgeneráló workshop lebonyolítása
 • Innováció és menedzsment tanácsadás – „Jót s jól!”
 • Innováció menedzsment képzés, testreszabott tréningek
 • Termékkövetelmények meghatározása – termékmegfelelőség értékelése